Gå til hovedindhold
Du er her:

Tilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Kvindehuset i Lyngby. Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder, at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Socialtilsynet har tilsyn med Kvindehuset i Lyngby og aflægger besøg mindst én gang årligt. 

Formål med tilsyn

Ifølge Socialtilsynsloven er formålet med de sociale tilsyn:
"§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene."