Gå til hovedindhold
Du er her:

Samarbejde

Ophold og samarbejde

Opholdsplan

Personalet vil i samarbejde med kvinden udarbejde en individuel plan for opholdet, så kvinden støttes i en udviklingsproces, der vil tilgodese hende og eventuelle børns behov  for at etablere en tilværelse uden vold.

Handleplan

Indenfor den første måned tager Kvindehuset initiativ til at afholde et Handleplansmøde, hvor kvindens opholdsplan for krisecenteropholdet kan drøftes med sagsbehandleren. Mødet kan afholdes enten på krisecentret eller på forvaltningen.

Boligsøgning

Kvindehuset underviser og støtter kvinden i at søge bolig. 

Familierådgiver og psykolog

Familierådgiver og psykolog bliver tilknyttet 
Se hjemmesiden under disse punkter

Information til sagsbehandler

Personalet vil løbende og på eget initiativ holde dig og sagsbehandler orienteret om jeres ophold