Gå til hovedindhold
Du er her:

Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er en national enhed, der arbejder for at hjælpe, når det gælder vold i nære relationer

Lev uden vold er stiftet af fem organisationer; Mødrehjælpen, LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre), Dannerhuset, Dialog mod Vold og Fundamentet.

Lev Uden Vold tilbyder både rådgivning om vold i nære relationer og fungerer som videnscenter omkring vold i nære relationer.

National Hotline

Den nationale hotline kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende samt fagprofessionelle.
Hotlinen tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning i forbindelse med henvendelser om vold i nære relationer – både til voldsudsatte og voldsudøvere.

Hotlinen rådgiver og hjælper både voldsudsatte og voldsudøvere – kvinder og mænd – om vold i nære relationer.

Hotlinen oplyser om, hvilke krisecentre eller specialiserede botilbud der har ledig plads. Hotlinen kan også oplyse om andre relevante tilbud.

Hotlinen rådgiver pårørende til voldsudsatte og voldsudøvende i, hvordan de bedst kan hjælpe den voldsudsatte og/eller den voldsudøvende.

Hotlinen rådgiver fagpersoner, så de bliver bedre til at genkende signaler på vold og kan henvise til den rette hjælp.

Juridisk rådgivning

Lev Uden Vold har juridisk rådgivning, der kan rådgive og vejlede i forhold til juridiske problemstillinger, der kan opstå, når man har levet, eller lever, i et voldeligt parforhold.
Det er blandt andet muligt at få råd og vejledning i forbindelse med spørgsmål om skilsmisse og forældremyndighed.