Gå til hovedindhold
Du er her:

Voldens normaliseringsproces

Parforholdsvold kan forstås som en proces, hvor volden gradvist normaliseres, både for den der udøver volden og for den voldsudsatte

Eva Lundgren, som er svensk sociolog, har forsket i mænds vold mod kvinder og udviklet en teori om voldens normaliseringsproces.

Teorien beskriver, hvorfor det kan være svært at forlade en voldelig partner, og hvordan kvinder der udsættes for vold ændrer syn på både sig selv og volden, der efterhånden opleves som en naturlig del af hverdagen.
Volden kan forstås som voldsudøverens middel til at bevare magt og kontrol over den voldsudsatte.

Teorien består af kontrolstrategier, som voldsudøveren gør brug af og tilpasningsstrategier, som den der udsættes for vold udvikler over tid.

Kontrolstrategier som voldsudøveren kan gøre brug af

Kontrolleret vold

Voldsudøveren har kontrol over volden. Han bestemmer varigheden og graden af volden. Volden finder ofte sted uden vidner og på ikke-offentlige steder. Hvis der er tale om fysisk vold kan voldsudøveren også have kontrol over, hvor på kroppen der slåes og kan på den måde undgå synlige mærker.

Kontrolleret isolering

Voldsudøveren kan forhindre eller begrænse den voldsudsattes kontakt med andre mennesker. Der kan fx være tale om indespærring og/eller forhør. Eller der kan være tale om at voldsudøveren gennem manipulation skaber afstand i den voldsudsattes relationer.

Skift mellem ømhed og vold

Voldsudøveren har en krænkende adfærd, men kan også være trøstende, omsorgsfuld, undskyldende og forstående. Dette er med til at give kvinden håb om, at han vil forandre sig.

Overlevelsesstrategier som den voldsudsatte udvikler

Fortrængning

Volden bortforklares eller bagatelliseres. I starten kan det måske forklares som en ulykke, og senere tror de voldsudsatte, at det er deres egen skyld, at de bliver udsat for vold.

Tilpasning

Den voldsramte mister fornemmelsen af, hvad der er normalt og begynder at betragte volden som en naturlig og forventelig del af hverdagen.

Isolation

Ofte begynder kvinden at isolere sig. Det kan både være for at undgå at gøre manden vred, eller fordi følelser som skyld og skam gør det svært at være sammen med andre.

Tab af selvtillid

Mange voldsudsatte begynder gradvist at se sig selv gennem voldsudøverens øjne. Mange bebrejder sig selv, at de bliver udsat for vold, og at de ikke lever op til de regler og standarder, som voldsudøveren sætter.