Gå til hovedindhold
Du er her:

Visitation og afvisning

Kvindehuset i Lyngby visiterer selv kvinder og børn til krisecenteret.

Det er forstanderen i Kvindehuset i Lyngby, der har retten til at visitere og afvise en kvinde til en plads på krisecenteret.

Henvendelse og afgørelse

Når en kvinde henvender sig om plads, afholder vi først en visitationssamtale i telefonen.
Henvendelsen kan ske enten ved at kvinden henvender sig direkte, eller via kontakt fra sagsbehandler, læge, skadestue eller lign.

Ved ankomsten til Kvindehuset vil en medarbejder tale med kvinden og børnene om den aktuelle situation, for at finde ud af om indflytning kan ske, og om vi er det rette tilbud for kvinden.

Hvis det vurderes at kvinden/familien ikke hører til vores målgruppe, vil vi være behjælpelige med at finde et andet tilbud.

Målgruppe

Målgruppen for Kvindehuset i Lyngby er kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold eller vold udført af personer i nære relationer. Hvis kvinden har børn, kan de blive medindskrevet sammen med deres mor.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov, visiteres ikke til Kvindehuset i Lyngby. For at kunne tilbydes et ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har ansvar for egne børn.

Det er ikke muligt at medbringe husdyr. 

Afvisning

Såfremt afvisningen beror på pladsmangel, henvises til øvrige krisecentre. 

Såfremt afvisningen skyldes misbrug, henvises til misbrugs-bosteder.

Såfremt afvisningen skyldes akutte psykiske lidelser, henvises til psykiatrisk akutmodtagelser.