Gå til hovedindhold
Du er her:

Visitation og afvisning

Kvindehuset i Lyngby visiterer selv kvinder og børn til krisecenteret, dvs. at en kvinde selv kan henvende sig til os for en plads

Det er Kvindehuset i Lyngbys forstander, der har retten til at visitere og afvise en kvinde til en plads på krisecenteret.

Henvendelse og afgørelse

Når en kvinde henvender sig om plads, afholder vi først en visitationssamtale i telefonen.
Henvendelsen kan ske enten ved at kvinden henvender sig direkte eller via kontakt fra sagsbehandler, læge, skadestue eller lign.

Ved ankomsten til Kvindehuset vil en medarbejder tale med kvinden og børnene om den aktuelle situation, for at finde ud af, om indflytning kan ske, og om vi er det rette tilbud for kvinden.

Hvis det vurderes, at kvinden/familien ikke hører til vores målgruppe, vil vi være behjælpelig med at finde egnet sted.

Målgruppe

Målgruppen for Kvindehuset i Lyngby er kvinder, som har været udsat for vold eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold. Kvinder kan medbringe deres børn.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke. For at kunne tilbydes ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har ansvar for egne børn.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under nogen form. Handicaphunde er tilladt efter aftale med personalet.

Afvisning

Såfremt afvisningen beror på pladsmangel henvises til øvrige krisecentre. 

Såfremt afvisningen skyldes misbrug, henvises til misbrugs-bosteder.

Såfremt afvisningen skyldes psykisk sygdom henvises til psykiatrisk akutmodtagelser.