Gå til hovedindhold
Du er her:
Kvindehuset i Lyngby

Om Kvindehuset i Lyngby

Om Kvindehuset i Lyngby

Kvindehuset i Lyngby er et døgnbemandet krisecenter efter §109 i Lov om Social Service, og vi yder sikkerhed og støtte til kvinder og børn der har været udsat for vold i en nær relation.

Tilsyn

Socialtilsynet har tilsyn med Kvindehuset i Lyngby og aflægger besøg mindst én gang årligt. 

Mål og værdier

I Kvindehuset i Lyngby ønsker vi at hjælpe voldsramte kvinder og deres børn bedst muligt.

Visitation

Du kan som voldsudsat selv henvende dig til krisecenteret. Vi træffer afgørelse om indskrivning inden for 24 timer efter henvendelsen.

Personalet

Alle ansatte i Kvindehuset i Lyngby har en grundlæggende viden om vold og voldens effekter, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Samarbejde med kommuner

Kvindens hjemkommune bliver informeret om opholdet hurtigst muligt efter indflytning, senest tre hverdage efter indflytningen.

Vi tager initiativ til opstart af et samarbejdede for en hurtig og effektiv indsats i forhold til at hjælpe kvinden/familien.