Gå til hovedindhold
Du er her:

Vold mod børn

Omkring 33.000 børn udsættes årligt for vold, og omkring 2000 børn kommer hvert år med deres mor på krisecenter

Børn der vokser op, hvor der er vold i hjemmet, vil altid blive påvirket af det, også selvom de ikke er mål for volden.
Børn kan være udsat for samme former for vold som mor; fysisk, psykisk, materiel, økonomisk og seksuel vold.
Børn der lever i familier med vold, er også voldsudsatte. Oftest viser det sig, selvom forældre ikke tror det, at børn ofte er vidne til volden eller kan have overhørt volden.
Selvom børn ikke overværer volden, kan de blive påvirket af den måde, som volden påvirker familien.

Definition på vold mod børn

Socialstyrelsen definerer vold mod børn på følgende måde:

”Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling, eller en handling, der sker i affekt.
Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare.” 

Tegn og reaktion hos voldsramte børn og unge

Nogle af de tegn og reaktioner der kan opleves hos voldsramte børn og unge er:

  • Afbrudte søvnmønstre
  • Tvangstanker
  • Manglende glæde
  • Indesluttethed
  • Koncentrationsbesvær
  • Ensomhedsfølelse
  • Separationsangst
  • Dødsangst

Forskning på området understreger, at børns reaktionsmønstre på vold og overgreb kan være vidt forskellige.